آسمان سکوت 1 (قدیم )

ادبی - عرفای - کارگاهی

گزارش نویسی

گزارش نویسی

برای اغلب دانشجویان و مسئولین، انتقال کلمات در قالب گزارش کار دشواری است.اما اگر این قالب به خوبی آموزش داده شود، با کمی دقت و نکته بینی می توان بهترین گزارش ها را برای یک کار علمی یا پروژه، نوشت. ما ابتدا نیاز به مهارت نوشتن داریم. در کلاس های درسی که این ترم داشتیم، این حس تقویت شد. اگر چه بعضی دانشجویان به دلیل ناباوری توانایی خود، مطلبی را از ذهن دست نخورده شان به روی کاغذ انتقال ندادند. ولی بعداً مجبور خواهند بود این کار را بکنند.یادتان نرود؛ ما باید از ناراحتی و رنج نوشتن دور شویم و نوشتن را شیرین بدانیم. حتی اگر نوشتن یک خاطره ی خنده دار باشد و یا نوشتن یک جمله در روز . گزارش یکی از قالب های نوشتن است که در سازمانها و اداره های گوناگون بسیار کاربرد دارد.

تعریف علمی :  گزارش یک بیانیه ی رسمی از نتایج یک تحقیق یا هر بررسی و جلسه و همایشی است،که برای تهیه ی آن اطلاعات معینی مورد نیاز است. دستور تهیّه ی  این بیانیه یا نوشته، از سوی فرد یا هیئتی داده می شود و فرد یا هیئتی آن را تهیّه می کنند.

 بنابر این اجزای یک گزارش عبارت است از؛ 1-  موضوع یا مسئله   2- نویسنده(فرد یا افرادتهیه کننده)

3- خواننده(فرد یا افراد دستور دهنده و همچنین کسانی که به اطلاعات این گزارش ها نیاز دارند.)

4- ساخت و شکل بیانیه      5- هدف

برای گزارش نویسی به اطلاعاتی نیاز داریم که این اطلاعات به همان روش های تحقیق به دست می آید.یعنی؛

1-مطالعه             2- پرس و جو          3- مصاحبه         4-مشاهده

ویژگی های یک گزارش: 1- قانع کننده باشد.    2- خواننده را نسبت به انجام کار یا پروژه مصمم کند.  3- تمرکز عمل ایجاد کند.

روش نوشتن با در نظر گرفتن مراحل نگارش گزارش اهمیت دارد.

مرحله ی قبل از نوشتن:   خواننده- نویسنده – مواد و منابع

مرحله ی هنگام نوشتن:    ساختار و شکل نوشته، زبان و کلمات و جملات مناسب- پیش نویس کار

مرحله ی پایانی:          تایپ کردن- بازنگری- کنترل نهایی

شکل ظاهری یک گزارش رسمی و اداری:

به نام خدا

 عنوان(موضوع)

نویسنده  یا نویسندگان (یا مشخصات مورد نیاز)

تاریخ تهیه:

گیرنده یا گیرندگان گزارش:

متن گزارش:(با توجه به سازمانها، و انواع گزارش، اندازه ی آنها متفاوت است(

               .......................................................................

        ..............................................................................

        ..............................................................................

        ..............................................................................

         ..............................................................................

امضاهای مورد نیاز:                         

 هدف از نگارش گزارش؛ ایجاد ارتباط به بهترین شکل برای انتقال اطلاعات اجرا یا انجام یک پروژه

 چکیده نویسی

چکیده نویسی در ایران از سال1348 معمول گردیده است. منظور از چکیده، خلاصه ای است که قسمت های مهم یک مقاله را به طور مختصر عرضه می کند.تا خواننده با محتوای آن آشنایی یابد و در صورت نیاز ، از مقاله استفاده کند.

تعریف چکیده:

عبارت است از  فشرده ی صحیح یک مطلب ، بدون هیچگونه تفسیر اضافی یا انتقادی بر آن. یا:

خلاصه ای از یک نوشته که در بر دارنده ی تمام مطالب مهم آن به صورت فشرده و مختصر است.

در اثر مطالعه ی چکیده، شناخت محتوایی یک مقاله یا یک مطلب،با حدّاقل کلمات، حاصل می شود.

بنابر این ویژگی یک چکیده ی خوب این است:  کوتاه،صحیح و حاوی اطلاعات مهم و تازه باشد.

اندازه ی چکیده بستگی به نوع نوشتار دارد.

مثلاً اگر یک مقاله2000 کلمه ات چکیده ی آن« 100 یا 200 کلمه خواهد بود.

سبک نگارش چکیده باید با مطلب اصلی یکسان باشد. در چکیده ها انتقاد نیست بلکه هدف آن دادن اطلاعات است و زمانی مورد استفاده است که خواننده فرصت کافی برای خواندن کلّ  مطلب نداشته باشد.

هدف چکیده نویسی چیست؟برای سهولت در انتخاب و صرفه جویی در وقت وکمک به خواننده در ارزیابی محتوای مدرک مورد نظر و ارتباط با آن موضوع و همچنین افزایش خدمات اطلاع رسانی. به روز شدن اطلاعات جامعه، به دلیل این که فرصت کافی برای خواندن کلّ مطلب نیست، جامعه می تواند با خواندن چکیده، اطلاعاتی مختصر در هر زمینه ای بخواهد به دست آورد.

در چکیده نامه های خیلی فنّی ،مطلب به گونه ای معرفی می شود که دیگر نیازی به خواندن مطلب اصلی نیست.احتیاجی به اصل نوشته نیست. چکیده هایی نیز با کد و شماره ی مخصوص از طریق داده های آماری کامپیوتری ووجود دارد.

 بعضی چکیده ها یک یا دو صفحه و بعضی ها چند سطر  هستند. چکیده ی یک مقاله ی حدود15 تا 20 صفحه ای  ده سطر باید باشد.

کلید واژه ها قسمت پایانی یک چکیده است که شامل چند کلمه ی اساسی و مهم در نوشتار مورد نظر است.(جدای از ده سطر)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ساعت ۱۶:۲۰ بعد از ظهر  توسط  فیروزه سعادت یار  |